ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးစ်ာပန ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ - DVB