အုိလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ ဆုတံဆိပ္မ်ားလုပ္ရန္ တယ္လီဖုန္းအေဟာင္းမ်ား စုေဆာင္း - DVB