ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ ကိုယ္လံုးတီးလိုက္ဖ္လႊင့္ခဲ့သည့္ ထိုင္းေမာ္ဒယ္လွပ်ိဳျဖဴ ဖမ္းဆီးခံရ - DVB