ေကာ့ေသာင္းဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္၌ အရက္ေသာက္ရင္းစကားမ်ားရာက လူသတ္မႈျဖစ္ | DVB