ေက်ာင္းသားမ်ားကို လိင္တူဆက္ဆံမႈျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ၁ ဦး အမႈဖြင့္ခံရ - DVB