မြန္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေရးတင္းမာ၊ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ - DVB