မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အဦစြန္းတြင္ အသည္းယားစဖြယ္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့သည့္ ေမာ္ဒယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB