ဝက္ေပါက္ေလးကို ၀ါးမ်ိဳခဲ့သည့္ စပါးႀကီးေႁမြကို ေတာဝက္အုပ္စုက ကလဲ့စားေခ်တိုက္ခိုက္ (႐ုပ္သံ) - DVB