အာ႐ွသတင္း​ အာ႐ွ႐ႈခင္း​ (၂၇၊​၁၁၊​၂၀၁၁ ႐ုပ္သံ)

တစ္ပတ္အတြင္း​ အာ႐ွသတင္း​ အာ႐ွ႐ႈခင္း​ (၂၇၊​၁၁၊​၂၀၁၁) ႐ုပ္ျမင္သံၾကား​ ထုတ္လြွႊင့္​ခ်က္

//
More News
Up