ကာရစ္ဘီယံ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အတြင္း စြန္ႀကိဳးျဖင့္ ေရလႊာေလွ်ာစီးခဲ့သည့္ အိုဘားမား (႐ုပ္သံ) - DVB