မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသူ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ - DVB