အဆိပ္ျပင္းေႁမြေဟာက္ကုိ တို႔ထိေဆာ့ကစားခဲ့သည့္ က်ားသစ္ေပါက္ကေလး (႐ုပ္သံ) - DVB