မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္းေဘး အုန္းေခ်ာေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္ (သတင္းဓာတ္ပုံ) | DVB