ထုိင္းခရီးသည္မ်ားကုိ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ျမန္မာဘက္မသြားရန္ သတိေပး | DVB