အၾကမ္းဖက္ႏြံအုိင္ထဲက ႏုိင္ငံ့အရင္းအျမစ္မ်ား

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာေတြ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕စာရင္းေတြ အရ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈ (၄၀၀) ေက်ာ္ ရွိေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေတြအရ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးမွာ ႏွစ္ဦးဟာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားဖူးသူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ တစ္ခုခုကို ခံစားရဖူးသူေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ားမတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္းက “အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အၾကမ္းဖက္ခံေနရတယ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္တာ ခံရတယ္။ လိင္အၾကမ္းဖက္တာ ခံရတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာ ခံရတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာ ခံရတယ္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာ ခံရတယ္။ ဆုိးတာက အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေရွး႐ုိးစြဲ အျမင္ေတြေၾကာင့္လည္း အၾကမ္းဖက္ခံေနၾကရပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေရွး႐ုိးစြဲ အျမင္ေတြေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံေနရတယ္ဆိုတာ လူမႈ အသုိက္အ၀န္းက လက္ခံထားတဲ့ ေရွးအစဥ္အဆက္က လက္ခံခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ႐ုိပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားျဖင့္လည္း အၾကမ္းမႈကို ခံေနရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ထိခုိက္နာက်င္မႈေတြ ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြအထိ နာက်င္ဒဏ္ရာေတြ ကိန္းေအာင္းေစခဲ့တာေတြကို ဘယ္သူ ကူညီေပးႏုိင္ၾကမလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ထည့္စဥ္းစားစရာ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဆိုပါတယ္။ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴကလည္း “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ေတြထဲမွာကို အမ်ိဳးသမီး ထက္၀က္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံေနရတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လင္မယားခ်င္း ကိုယ့္ဇနီးသည္ သေဘာမတူရင္ လိင္ဆက္ဆံခြင့္ မရပဲ ဇနီးသည္ ဆႏၵမရွိပဲ လိင္ဆက္ဆံတာဟာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္တာျဖစ္လုိ႔ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္း ကာကြယ္ထားတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒမွာလည္း လင္မယားအခ်င္းခ်င္းထဲမွာ အလုိမတူရင္ မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔လည္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးကလည္း ဆုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြခံစားရတဲ့ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိရင္ မုဒိမ္းမႈကိုပဲ အရင္ဆံုး ျမင္မိၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာ မုဒိမ္းမႈ တခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးတဦး တေယာက္ ခႏၶာကိုယ္ကို အလုိမတူ ထိခတ္ ဆြဲကိုင္ ပြတ္သပ္မႈေတြဟာလည္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အႀကံဳး၀င္ေနတဲ့ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္တဲ့ မုဒိမ္းမႈ လုိပံုစံ ရွိေပမယ့္ သြယ္၀ိုက္နည္းနဲ႔ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ ခံေနၾကရတယ္။ အဲ့ဒီလုိ အၾကမ္းဖက္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ အခုဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပဖုိ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒထဲမွာ ျပစ္ဒဏ္ေတြအေနနဲ႔ အျမင့္ဆံုး ေသဒဏ္အထိနဲ႔ အနိမ့္ဆံုး ခံ၀န္ခ်က္ အထိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတယ္လုိ႔လည္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚေနာ္သ၀ါး က ဆုိပါတယ္။ ဂ်န္ဒါ ကြ်မ္းက်င္သူတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဦးကလည္း “အခုလုိ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ကာကြြယ္တားဆီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္ကမၻာ မျဖစ္ဖုိ႔ လူမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ရမယ္။ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အျခားမ်ိဳးစံုရွိေနေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ထင္သာျမင္သာ အၾကမ္းဖက္ခံေနရတာ ရွိလာေတာ့ ဒီ ဥပေဒက လုိအပ္လာပါတယ္” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္ခံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတဦးရဲ႕ လူသားရပ္တည္မႈဆုိင္ရာ လူအခြင့္အေရး ရရွိေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြအရ အမ်ိဳးသမီးထုနဲ႔ အသက္မျပည့္ ကေလးငယ္ေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈက တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္ေနတာ ေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖဲြ႔ (ျမန္မာ) ကို လာေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့တဲ့ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈအေနနဲ႔ (၃၀) ေလာက္သာရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၅၀ ေလာက္ထိ ထက္၀က္နီးပါးျမင့္တက္လာတယ္လုိ႔လည္း အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွလွရီက ေျပာပါတယ္။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွမ်ိဳးစု ကေတာ့ “အရင္ကလည္း ဒါဟာ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ အရင္က ၂၀၀၇ ေလာက္ကတည္းက ငါးႏွစ္အတြင္း အမႈေပါင္းက ရာေက်ာ္ေနတာပဲ။ အခုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးထုအခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာ မတရားမႈမွန္းသိလာတယ္။ သတင္းမီဒီယာေတြကလည္း ေရးလာေတာ့ လူသိတာမ်ားလာတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အသက္မျပည့္ ကေလးသူငယ္ေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေနနဲ႔ ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ) ရဲ႕ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္အတြင္း စစ္တမ္းမ်ားအရ ဆုိရင္ ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ Hot Line ဖုန္းကို ေခၚဆိုေမးျမန္းေသာ ေျဖဆိုေပးေသာအမႈ ၇၃၄ ခု၊ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္အကူအညီေတာင္းေသာ အမႈစုစုေပါင္းမွာ ၃၇၄ မႈ၊ အႀကံဉာဏ္ေပး၊ ညႇိႏိႈင္းကူညီေျဖရွင္းေပးေသာအမႈ ၄၁၅၊ တရားစြဲဆိုေပးေသာအမႈစုစုေပါင္း ၉၈ မႈ အထိ ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔ ေျဖရွင္းေပးရတဲ့ အမႈေတြမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္အားျဖင့္ ဆိုပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြမွာ လိမ္လည္ကာမရယူ မုဒိမ္းမႈ၊ အသက္မျပည့္ ခိုးယူေပါင္းသင္းမႈ၊ ဓမၼတာနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ အမႈေတြျဖစ္တဲ့ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ(၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း)။ ႐ုိက္ႏွက္ၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစမႈေတြျဖစ္တဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း)။ ဆဲဆိုမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ Online မွ ညစ္ညမ္းပံုေတြတင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအမႈေတြျဖစ္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း)။ ကေလးစရိတ္ မယားစရိတ္ နစ္နာေၾကးေတြျဖစ္တဲ့ လူမႈစီးပြား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ (၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)နဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ မိသားစုဝင္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သူ လက္တြဲေဖာ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ထိ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ) ရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အခရာ အဖြဲ႔နဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔မွာလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သက္မျပည့္ ကေလးငယ္မ်ားအေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကူညီမႈ အမႈေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိေနၿပီး က်န္အဖြဲ႔အအစည္းေတြနဲ႔ လႈမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနခြဲ အေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအေရး ေျဖရွင္းေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြဆုိတာဟာလည္း တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ပါ၀င္မယ့္ လူသားအရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးထုနဲ႔ ကေလးငယ္အေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေတြ မရပ္ဆုိင္းပဲ တုိးပြားေနသေရြ႕ မ်ားျပားေနေသးသေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးဟာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေနဦးမွာပဲလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ မင္းရဲစစ္ႏုိင္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up