သမက္ျဖစ္သူကုိ အိမ္ျဖဴေတာ္ထိပ္တန္းအႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အဆုိျပဳ - DVB