ဒုတိယကမၻာစစ္စတင္သည့္သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္စစ္သတင္းေထာက္ ကြယ္လြန္ - DVB