အက်ဥ္းက် ခ်စ္သူကို ခရီးေဆာင္အိတ္ထဲ ထည့္သြင္းခိုးထုတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ဖမ္းဆီးခံရ - DVB