ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေကအန္ယူတပ္အၾကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ - DVB