နမ္​့ဆန္​တြင္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ အထက ေက်ာင္းေဆာင္ လက္​နက္​က်ည္ဆန္ထိမွန္​ - DVB