ဝင္ၿပိဳင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲတုိင္းတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိႏုိင္မည္ဟု ဂ်ဴဒုိနည္းျပခ်ဳပ္ ေျပာ - DVB