၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၄၈ သင္းအထိတုိးခ်ဲ႕ရန္ ဖီဖာ အတည္ျပဳ - DVB