အလီဘာဘာဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အက်ဳိးရွိဟု ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေျပာ - DVB