အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရႀကီးေရလ်ံမႈေၾကာင့္ လူ ၆ ဦးေသဆံုး - DVB