မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္ကို မ်က္ရည္က်ေစခဲ့သည့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္ ကေလးငယ္၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ႐ုပ္သံ ေရပန္းစား - DVB