အဆုိေတာ္ နီနီဝင္းေရႊႏွင့္ ဂႏၳဝင္အဆုိရွင္ႀကီးမ်ား စုေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (ဓာတ္ပုံ) - DVB