၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔ပြဲတြင္ ထိုးသတ္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ | DVB