အသားစားသံုးမႈေရွာင္ရန္ လီဗာပူးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ၀စ္လစ္စလစ္ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး (႐ုပ္သံ) - DVB