လက္ႏွစ္ဖက္မပါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံတဦးကဲ့သို႔ ေရကူးႏိုင္သည့္ ကေလးငယ္ (႐ုပ္သံ) - DVB