စင္ကာပူက ဂုဏ္ျပဳေခၚဆုိခဲ့သည့္ “ပါပီလီ႐ုိနႏၵေအာင္ဆန္းစုၾကည္” သစ္ခြပန္း

စင္ကာပူႏိုင္ငံကို  ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔   စင္ကာပူႏိုင္ငံက ႐ုကၡေဗဒ ဥယာဥ္မွာ  သစ္ခြပန္းတမ်ိဳးကို “ပါပီလီ႐ိုနႏၵေအာင္ဆန္းစုၾကည္”လို႔ အမည္ေပး မွည့္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

More News
Up