ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးအလြဲသံုးရင္ အေရးယူမည္

ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေတြကို ကိုယ္က်ဳိးရွာ အလြဲသံုးစားျပဳရင္ အေရးယူမွာျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ အေျခခံပညာက႑ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အထူးစီမံၾကပ္မတ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိနဲ႔ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေတြကို ကိုယ္က်ဳိးရွာ အလြဲသံုးစားျပဳေနတဲ့ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ေကာ္မတီဝင္ေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္က ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးလုပ္ငန္းေတြကို တိတိက်က် မလုိက္နာဘူး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အလြဲသံုးစားမႈေတြရွိရင္ တုိင္ၾကားမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္က စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္အဖြဲ႔က စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္မႈက်ဳးလြန္တာနဲ႔အမွ် ခ်က္ခ်င္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေတြဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးစြဲတာမွာလည္း ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သလုိ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အစစ္ေဆးခံ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ တြဲဖက္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ စာရင္းစစ္ေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြ စိစစ္ရာမွာ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ရန္ပံုေငြကိုပါ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ရန္ပံုေငြလုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ကုိက္၊ မကိုက္ စစ္ေဆးဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ဆုိပါတယ္။

More News
Up