ကေလးငယ္ ၂ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ႀကိဳးစားသူကို မႏၲေလးဘူတာႀကီးအနီး ဖမ္းဆီး - DVB