ျမန္မာ့မီးရထားအေနႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ လိုေငြ ၅၇ ဘီလီယံထိ ျဖစ္ေပၚ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ  ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ လိုေငြ ၅၇ ဘီလီယံထိ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔  ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက ဦးရဲျမင့္စိုးရဲ႕ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္-သန္လ်င္တံတား ယာဥ္ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံမႈကို ေျဖေလ်ာ့ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားတာမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ျမန္မာ့ မီးရထားရဲ႕ လိုေငြျဖစ္ေပၚေနတာကို အခုလို ထည့္သြင္းေျဖဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့မီးရထားရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ အသံုးစရိတ္အခ်ဳိးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၀င္ေငြ ၂၅ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္မွာ ၃၇ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုေငြ ၁၂ ဘီလီယံျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၀င္ေငြ ၇၀ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္မွာ ၁၂၇ ဘီ လီယံထိရွိလို႔ လိုေငြ ၅၇ ဘီလီယံထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ "ျမန္မာ့မီးရထားရဲ႕ ျခားနားလိုေငြေတြ ျဖစ္ေပၚရတဲ့အေၾကာင္းရင္းဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ကားလမ္း ေတြ ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသည္(လူစီး)၀င္ေငြ၊ ကုန္၀င္ေငြေတြ ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေနတယ္" လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ အခုလို ၀င္ေငြက်ဆင္းေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ေျမနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြကို တင္ဒါ စနစ္နဲ႔ ငွားရမ္းၿပီး ၀င္ေငြရဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ "ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ ရထားေျပးဆြဲေရးနဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အေထြေထြ၀င္ေငြေတြ တုိးတက္ရရွိေစဖုိ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ Meeyahta International Hotel Limited(MIHL)၊ First Myanmar Investment(FMI)၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီတို႔နဲ႔ ျမန္မာ့မီးရထားတုိ႔ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ေျမနဲ႔ အေဆာင္အဦေတြကို တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္"လို႔ ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးေတြေပၚနဲ႔ ရထားပုိင္ေျမေတြေပၚမွာ ဆက္သြယ္ ေရးကုမၸဏီေတြကို Fiber Optic Cable ေတြ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီး ငွားရမ္းခ ေကာက္ခံျခင္း၊ ျမန္မာ့မီးရထားပုိင္ စစ္ကိုင္း၊ မူး၊ သန္လ်င္၊ စစ္ေတာင္း၊ ေရး၊ ၿမိဳ႕ကြင္း၊ ဆင္ျဖဴရွင္၊ ဆင္တဲ၀ စတဲ့ တံတားႀကီး ၈ စင္းမွာ တံတားျဖတ္သန္းခေကာက္ ခံတဲ့လုပ္ငန္းကို တင္ဒါစနစ္နဲ႔ေခၚယူၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း စတဲ့ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားရရွိႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ ေတြကို ငွားရမ္းၿပီး ၀င္ေငြရဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

More News
Up