ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တန္းတူရည္တူပါ၀င္ၾကဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

ဓာတ္ပံု - Myanmar President Office
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား အျမန္ဆုံးခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုး ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တန္းတူရည္တူ အျမန္ဆံုး ပါ၀င္ၾကပါလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚ တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ အခုလို တိုက္တြန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ  ‘‘ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒ သတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာလက္နက္ ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားအျမန္ဆုံးခ်ဳပ္ ၿငိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အျမန္ဆုံးပါ၀င္ႏုိင္ေရး၊ NCAတြင္အ ျမန္ဆုံးလက္မွတ္ထုိးၿပီးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေျဖရွင္းသည့္ ယႏၲရားမ်ားပိုမုိခုိင္မာလာေစရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၀ုိင္း၀န္း ေဆြးေႏြးနည္းလမ္းရွာေဖြေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကိုအေရာက္လွမ္းႏုိင္ေရး၊ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တန္းတူရည္တူပါ၀င္ႏုိင္ ေရးစသည္တုိ႔ကို ေရွး႐ႈလွ်က္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို အတူတကြလက္တြဲ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္’’လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ NCAမထုိးေသးဘဲ ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့  လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားကို ရည္ရြယ္ၿပီး အခုလို႔ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ  ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူအားလုံးပါ ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးမ်ားအစဥ္အၿမဲဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိတယ္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လုိအပ္တယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔  ရွမ္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုတ၀န္းလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး မူလ ပုံမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ အေလးအနက္ထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္  ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာ႐ုံစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အခုလိုတုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာရျခင္းအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရၿပီး ထိခုိက္ေသဆုံး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္လည္း အထူးပင္၀မ္းနည္း ေၾကကြဲရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွာပဲ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ခိုက္မႈမွာပါ၀င္တဲ့ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔က ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲမ်ားဟာ ကန္႔သတ္စစ္သာျဖစ္ၿပီး  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခုိက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆို ထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ့ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္အထိ မူဆယ္၊ နမ့္စန္၊ ကြတ္ခိုင္၊ နမၼတူၿမိဳမ်ားမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

More News
Up