ကေလး – က်ီကုန္း – ကေလးဝ – တမူး လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္မႈ ၂၀၁၇ တြင္ စမည္

အာရွပတ္လမ္းပိုင္း ကေလး-တမူး ဆက္သြယ္ေရး လမ္းတံတားမ်ားနဲ႔ ကေလး၀ - က်ီကုန္း - ကေလး လမ္းပိုင္းေတြကို လာမယ့္ ၂၀၁၇ ေႏြရာသီက စၿပီး ျပဳျပင္ေတာ့မယ္လို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၈ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကိုကိုႏိုင္က ကေလးဝ - ကီ်ကုန္း - ကေလးၿမိဳ႕ ကားလမ္းမႀကီးဟာ မႏၲေလး - မံုရြာ ကေလး တမူး ကုန္စည္စီးဆင္းရာ အေရးပါတဲ့ လမ္းမႀကီးတခုျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ အသုံးျပဳႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔  ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္း ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ျမစ္သာျမစ္ေရတိုက္စားျခင္းကေန ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာင္ၿပိဳ Land  slight  ျဖစ္ျခင္းေတြကေန ကာကြယ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အစီစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာမွာ  ဝန္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ခုလို ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။ "ကေလးဝ-က်ီကုန္း-ကေလးၿမိဳ႕ လမ္းမႀကီးအားေရရွည္တည္တံ့ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ထိုမဟာဗ်ဳဟာေျမာက္လမ္းမႀကီးအား လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ပြင့္လင္းရာသီ ကာလတြင္ လက္ရွိပကတိ အေျခအေနမွန္မ်ားကို စနစ္တက်ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္၍ အဆင့္ျမင့္ေခတ္မီ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳ၍အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးဝ-ကေလး-တမူးလမ္းမႀကီးေပၚရွိ တံတားေပါင္း ၆၉ စင္းကိုလည္း သံကူကြန္ကရစ္တံတားႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။" ကေလး - တမူး လမ္းမႀကီးဟာ လမ္းသားပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေပမယ့္ အဂၤလိပ္ေခတ္ လက္က်န္ တံတားေဟာင္းေတြကိုပဲ အမ်ားအားျဖင့္ ျပဳျပင္အသံုးျပဳေနၿပီး အခ်ိဳ႕တံတားေဟာင္းေတြ အေနနဲ႔ ယာဥ္ႀကီးေတြ ျဖတ္သန္းမရေတာ့ပဲ ကြင္းလမ္းေဖာက္ အသံုးျပဳေနရတာပါ။ ကေလး၀ - က်ီကုန္း - ကေလး လမ္းပိုင္းအေနနဲ႔ အေနနဲ႔လည္း ျမစ္သာျဖစ္နဲ႔ အၿပိဳင္ တည္ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးမွာ လမ္းသားေတြ ေရတိုက္စား ပဲ့က်တာ၊ ေရေဘးအၿပီးအထိ လမ္းပိုင္းတခ်ဳိ႕ နိမ့္ကြ်ံက်ျခင္းေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရပါတယ္။ မင္းရဲစစ္ႏိုင္

More News
Up