ပင္လယ္ထဲက ထိုင္းစစ္သည္ ၄ ေထာင္ေက်ာ္၏ ဘုရင္ႀကီးဂုဏ္ျပဳသီခ်င္း (႐ုပ္သံ)

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ က်ေရာက္မယ့္ ထိုင္းေလတပ္မေတာ္ေန႔အႀကိဳနဲ႔ နတ္ရြာစံ ဘုရင္ႀကီးကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ပင္လယ္ထဲမွာ ထိုင္းေလတပ္မေတာ္ အရာရွိအရာခံ တပ္ဖြဲ႔ အင္အား ၄ ေထာင္ေက်ာ္က သေဘာၤေပၚမွာ တန္းစီၿပီး  ဘုရင္ႀကီးဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းၿပိဳင္တူ သီဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up