မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေက်ာ္ဖိုး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းမိ - DVB