ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၉၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၈၀ ဒသမ ၉ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၁၁ ဒသမ ၈၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၆ ဒသမ ၁၈ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၆ ဒသမ ၃၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၆၈၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၆၈၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၂၅ ဒသမ ၉၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up