ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာလာသည့္ ပုလင္းတလုံးကို အရက္ထင္ၿပီးေသာက္ရာမွ ၃ ဦး ေသဆုံး - DVB