ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ လူမႈအနိ႒ာ႐ံုတို႔ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာဇာစ္ျမစ္မ်ား

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဘက္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အရင္ခ႐ိုနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ပါ၀င္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အရင္တုန္းက မွန္တာ၊ မမွန္တာ အတိတ္ကိုေတာ့ ျပန္ျပင္လို႔ မရေတာ့ေပမယ့္ အခုပစၥဳပၸန္မွာေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားပါလို႔  ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏုတ္လိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားနဲ႔ အနိ႒ာ႐ံုတို႔ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇာစ္ျမစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းသြားသင့္တယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားသြားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁) ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ရန္လိုအပ္မႈ၊ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္။) (၂) စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ႏိုင္ငံေရးနည္းအရသာ ရယူေပးႏိုင္တဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကသာ ေရရွည္ခံတဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို အာမခံေပးႏိုင္တယ္။) (၃) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (အမ်ားျပည္သူအားလံုးရဲ႕ဘ၀ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳမႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈပါပဲ။) (၄) အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေရး (ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ စတဲ့ အဂတိတရား ၄ ပါးဟာ အက်င့္သီလေဖာက္ျပန္မႈ အခြင့္ထူးခံ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ တရားဥပေဒမစိုးမိုးေစမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္) (၅) ပညာေရးနိမ့္က်ေနမႈ (ဆင္းရဲမြဲေတမႈ လမ္းမွားလိုက္မႈ၊ အမွန္နဲ႔အမွားမခြဲျခားႏိုင္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္အေျဖရွာတတ္မႈ။) (၆) တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈနည္းပါးျခင္း (အေကာက္အခြန္ေပးျခင္းဆိုတာဟာ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္လို႔ တာ၀န္သိမႈ ဂုဏ္သေရကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။) (၇) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေခတ္မီေအာင္လုပ္ရန္လိုအပ္ျခင္း (အစာေရစာလိုအပ္ခ်က္ ျဖည္းဆည္းႏိုင္ဖို ့အေရးႀကီးပါတယ္။) (၈) ႏုိင္ငံတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပညာ၊ ေစတနာနဲ ့သတၱိရွိဖို ့လုိအပ္ျခင္း။) တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ တက္ေရာက္လာသူေတြကိုသာ ေျပာၾကား သတိေပးလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာအရင္းခံ ဇာစ္ျမစ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လူတိုင္းလူတိုင္း ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ယူတတ္ေအာင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စျပဳျပင္ျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားအေၾကာင္းကို နားလည္ေစခ်င္တယ္လို႔ စာေရးသူက ယူဆပါတယ္။ ဒီေတြ႔ဆံုမႈဟာ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို လက္မလႊတ္တမ္း အသံုးခ်ရမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အလမ္းတခု ေပးလိုက္တာပါပဲ။ တခ်ိန္တခါတုန္းက ကိုယ့္အတြက္ပဲလုပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အခုအခ်ိန္အခါမွာ အမ်ားအတြက္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ပဲ စဥ္းစားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအတြက္ အျမတ္အစြန္းထက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အေျမာက္အျမားေပးႏိုင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေပးဆပ္ခြင့္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႀကီးဟာ တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္မရွိတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြ သန္းဆယ္ခ်ီရွိေနတဲ့ တိုင္းျပည္တခုမွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ဘ၀လံုၿခံဳမႈေတြရွိမွသာ စီးပြားေရးဘ၀၊ လူမႈေရးဘ၀၊ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥေတြကို မွန္ကန္ေအာင္ အေျခခိုင္ခိုင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လက္ရွိ အရပ္သားအစ္ိုးရဟာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြအေပၚ အားထားအေျချပဳတဲ့မူ၀ါဒ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ကို အားကိုးတဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ျပည္သူကိုအေျချပဳတဲ့မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာကုိ တကၠသုိလ္ပညာနဲ႔တန္းတူ တန္ဖုိးထားၿပီး အားေပးဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္လာတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပညာေရးစနစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာဆုိတာဟာ အေျခအေနတခုကုိသုံးသပ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းပဲျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ဆိုပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံု အသိဉာဏ္ပညာနိမ့္က်မႈကို လတ္တေလာ မီးေမာင္းထိုးျပသြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဆိုးတခုကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တြံေတး၀ ေက်းရြာအုပ္စု မုိင္ ၂၀ ေတာကြင္းမွာ ကေလးငယ္ေတြ သရဲဝင္ပူးတယ္ဆုိၿပီး ပေယာဂဆရာဆိုသူက မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ႐ိုက္ႏွက္ကုသေပးရာ ကေလး ၃ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၁ ဦး အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့  ထိတ္လန္႔ဖြယ္သတင္းဆိုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ျဖစ္ေပၚဆဲ ျဖစ္ေပၚေနဦးမယ့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ လူမႈအနိ႒ာ႐ံုေတြ ျမစ္ဖ်ားခံလာရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြကို ဆန္းစစ္ရွာေဖြလိုက္တဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါ မူလဇာစ္ျမစ္ေတြကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၁) မသိမႈ - အသိဉာဏ္ပညာနိမ့္က်ျခင္း (၂) အဂတိတရားလိုက္စားမႈ (၃) တရားဥပေဒမစိုးမိုးမႈ (၄) အက်င့္သီလပ်က္ယြင္းမႈ ... စတာေတြပါပဲ။ အိမ္တအိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာျဖစ္ျဖစ္ စည္းလံုးမႈမရွိဘူး၊ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်တယ္၊ အၾကမ္းဖက္အေျဖရွာၾကတယ္၊ ရန္တၿခိမ္းၿခိမ္း ျဖစ္ေနၾကတဲ့ တိုင္းျပည္တျပည္ဆိုတာ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အသိအျမင္နိမ့္က်ေနမႈကို အေျချပဳလို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ၊ အဖိအႏွိပ္ခံရ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈေတြအေပၚ ေသြးခြဲခံရတဲ့အခါ ဉာဏ္ပညာ မဦးစီးႏိုင္တဲ့အခါ အၾကမ္းဖက္နည္းေတြနဲ႔ အႏိုင္ယူေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း မုန္းတီးနာက်ည္းမႈေတြ ပိုပိုႀကီးထြားလာတာမို႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေတြ  ေပ်ာက္ဆံုးသြားရတာ မဟုတ္လား။ ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂံုးသပ္ရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူေတြ ငရဲက်ခံေနရတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ လူမႈအနိ႒ာ႐ံုတို႔ရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇာစ္ျမစ္ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ အတိတ္ကအျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကို အခ်ည္ေႏွာင္မခံဘဲ သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကို ဆက္္သြားႏိုင္ဖို ့အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ အမွန္အမွား ခြဲျခားတတ္တဲ့ပညာ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ေစတနာနဲ႔ အမွန္တရားအတြက္ ေနာက္မတြန္႔တတ္တဲ့ သတၱိရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိမွာရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ၊ မွားယြင္းေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ျပင္ဆင္ၿပီး တရားဥပေဒလိုက္နာဖို႔၊ မိမိတာ၀န္မိမိသိၿပီး တာ၀န္ယူတတ္ဖို႔၊ မိမိအက်ိဳး၊ မိမိအဖြဲ႔အစည္း တခုတည္းအတြက္ ဘက္လိုက္မႈမလုပ္ဖို႔၊ အဂတိ ၄ ပါးကို ေရွာင္ရွားဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိုေမြးျမဴလို႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္ေအာင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးလာေအာင္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အေျဖရွာတတ္ေအာင္ သင္ၾကားဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္။ မင္းေကာင္းခ်စ္

More News
Up