၂၈ ႏွစ္အတြင္း ABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၇၄၀ က်ဆုံး ၄၀၀ ဦးဒဏ္ရာရ – မိဆူးပြင့္ (ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္) | DVB