ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

  ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၈၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၀၉ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၂၃ ဒသမ ၆၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၆ ဒသမ ၀၆ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၆ ဒသမ ၆၉ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၇၇၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၇၉၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၇၇ ဒသမ ၁၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up