ေနျပည္ေတာ္တြင္ သာသနာညဳႇိးႏြမ္းေစသည့္ အသြင္ေဆာင္ အလႉခံသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ - DVB