ေအာင္သူ၏ ဟတ္ထရစ္ဂိုးျဖင့္ ျမန္မာအသင္း ဂိုးျပတ္အႏိုင္ရ (႐ုပ္သံ) | DVB