အလုပ္အလြန္အကြ်ံလုပ္ရာမွ ဂ်ပန္အလုပ္သမား ၅ ဦးမွာတဦး ပံုမွန္ေသဆံုး

တုိင္းျပည္ရဲ႕အျပင္းအထန္ အင္အားကုန္သံုးၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ အလုပ္အလြန္အကြ်ံလုပ္ရာကေန အလုပ္သမား ၅ ဦးမွာ ၁ ဦးေသဆံုးရတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းသစ္အရ သိရွိရပါတယ္။ အလုပ္အျပင္းအထန္လုပ္ရာကေန အလုပ္သမား၊ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာ၊ တရားရင္ဆုိင္ရတာေတြနဲ႔အတူ ေလျဖတ္၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ သတ္ေသတာေတြေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းရာဂဏန္းဟာ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုး ေနရတယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီသုေတသနစာတမ္းဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးရဲ႕႐ံုးကေန ေသာၾကာေန႔တုန္းက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အလုပ္အလြန္အကြ်ံလုပ္ရာမွ ေသဆံုးမႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပထဦးဆံုးျပဳလုပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ စာတမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စာတမ္းအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ကုမၸဏီ ၂၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာသူတုိရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ လစဥ္ နာရီ ၈၀ ထက္ပိုတဲ့ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ကုိ လုပ္ကိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ စာတမ္းရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဂ်ပန္အလုပ္သမားေတြဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တပတ္ကို ၄၉ နာရီ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီအခ်ိန္ထက္ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္လုိ႔လည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ သုေတသနစာတမ္းက ဂ်ပန္အလုပ္သမားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ အျမင့္ဆံုးခံစားေနရတယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး၊ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ကုမၸဏီေတြကို အလုပ္ခြင္အေျခအေနေတြ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ တုိက္တြန္းရမယ္လုိ႔ဆုိၿပီး ဒီစာတမ္းကို အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။

More News
Up