တ႐ုတ္အေ၀းေျပးလမ္းတြင္ ေက်ာင္းကားႏွင့္ ကုန္ကားတုိက္မိ၊ ၁၃ ဦး ဒဏ္ရာရ (႐ုပ္သံ) - DVB