ေျမာက္ကုိရီးယားက တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္ ၃ စင္း ပစ္ခတ္ (႐ုပ္သံ) - DVB