ဖက္ဒရယ္ဘုံသေဘာထားခ်မွတ္ရန္ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ ႀကိဳးပမ္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ ဒီကေန႔စတင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရဲ႕ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းကေန အားလုံးလက္ခံသေဘာတူညီႏိုင္မယ့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ေတြ သေဘာတူခ်မွတ္ၾကဖို႔ သဘာပတိနဲ႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠဌတို႔ ၂ ေယာက္စလုံးက တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းဟာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းေရးနဲ႔ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဘုံသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ရယူေရးအတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပတာလို႔ က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ခူးဦးရယ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မွာ ေျပာပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေပါက္ေျမာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြက ပင္လုံလက္စြဲစာတမ္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ား၊ လုံျခဳံေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူ မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခမ္းအနားသဘာပတိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက ဒီအစည္းအေ၀းဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူက “တဖက္မွာ အစိုးရဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မယ့္ အခင္းအက်င္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ျပဳလုပ္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ပုံေဖာ္သြားႏိုင္မယ့္ ဘုံသေဘာထားမ်ား သေဘာတူခ်မွတ္သြားႏိုင္ဖို႔ လြန္စြာ အေရးႀကီီးလွပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတာကိုလည္း ၀ို္င္း၀န္းေဆြးေႏြးဖို႔ သူက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ဦးေဆာင္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အားလုံးပါ၀င္မႈရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေတြမွာ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္ေတြ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔၊ စစ္ပဋိပကၡမွာပါ၀င္ေနၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးက ‘စစ္မွန္တဲ့ တႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို တၿပိဳင္တည္း ေၾကညာႏိုင္ေရး ကိစၥအားလုံးသေဘာတူလက္ခံႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ျဖစ္ေရးအေရးႀကီးမႈ စတာေတြကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက “၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံဟာ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားမွာ ထားရွိခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပဋိညာဥ္ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အေျဖရွာႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခင္းအက်င္းျဖစ္ဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုထားခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီစုံညီအစည္းအေဝးပြဲမွာ တျပည္လုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ လက္မွတ္မထုိးထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (ယူအန္ေအ)၊ ညီေနာင္တိုုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (အန္ဘီအက္ဖ္)နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဴပ္-ျမန္မာႏိုုင္ငံ (ဒဗလ်ဴအယ္လ္ဘီ) အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း တက္ေရာက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိဳလ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဦးေဆာင္ရာမွာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္ထက္ေနာက္မက်ဘဲက်င္းပဖို႔နဲ႔ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ သဘာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက “ပင္လုံစာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းတခုရွိပါတယ္။ ဒီပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ဘယ္သူေတြလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခ်င္ရတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါဘဲ။”

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up