ဂ်ပန္လူမ်ဳိးအဆိုေတာ္က ျမန္မာ့႐ိုးရာဂီတႏွင့္အက မိတ္ဆက္ပြဲ ဂ်ပန္တြင္ျပဳလုုပ္ | DVB