ခရီးသြားလက္မွတ္အတုႏွင့္ ေလယာဥ္စီးမည့္ ျမန္မာ ၆ ဦးကို ဖမ္းမိ - DVB